Welkom

Annie De Ruyck en Dirk Neels startten hun advocatenkantoor in 1981.

In de loop der jaren legden zij zich meer en meer toe op bepaalde deelgebieden van het recht.

Principes

Indien mogelijk proberen wij steeds na te gaan of een conflict minnelijk kan worden opgelost.

Een procedure voor de rechtbank wordt slechts opgestart wanneer er geen andere regeling mogelijk is.

Aanpak

Wij hanteren een praktische kijk op het probleem waarbij de oplossing van het conflict voorop staat.

Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de wet als de maatschappelijke en menselijke invalshoek.

Ervaring

De meer dan 30 jaar ervaring die het kantoor biedt is vanzelfsprekend een troef.


 

Over ons

Annie De Ruyck behaalde haar diploma van licenciaat in de rechten in 1977.


In de loop van de jaren heeft zij een praktijk uitgebouwd die voor een groot gedeelte bestaat uit familiaalrechtelijke geschillen, ook in een internationale context (echtscheiding en vereffening en verdeling van het huwelijksvermogenstelsel, ouderlijk gezag, verblijf en onderhoud van kinderen, afstammingsbetwistingen en -erkenningen, adoptie, internationale ontvoering van kinderen...).


Hiertoe luistert zij in eerste instantie naar de noden en de bezorgheden van de cliënt om dan samen te zoeken naar een oplossing voor het voorgelegde probleem. Uitgangspunt is om zoveel als mogelijk conflictverlagend te werken en pogingen te ondernemen om tot een redelijk akkoord te komen. Zij heeft hiertoe een opleiding bemiddeling in familiale zaken gevolgd.


Daarnaast is zij ook gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht, evenals in internationaal recht met betrekking tot familiale betwistingen.


Zij is sedert 1998 plaatsvervangend rechter.

 

Dirk Neels behaalde zijn diploma aan de Universiteit van Gent in 1978.


Een belangrijk deel van zijn praktijk bestaat uit de bewindvoering. Hierbij begeleidt hij personen of gezinnen bij het beheren van hun financiële middelen.


Daarnaast behandelt hij vooral zaken die betrekking hebben op huren en verhuren, bouwen en verbouwen, kopen en verkopen. Ook voor problemen die raken aan het strafrecht, en voor invorderingen van facturen, kan u bij hem terecht.


Hij volgde de opleiding tot bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en maakt deel uit van de Arbitragecommissie bij de Orde van Advocaten te Gent.


Sinds 2000 is hij plaatsvervangend rechter.


 

Contact

Muinklaan 12

9000 Gent

Tel.: 09/224 11 34

Fax: 09/233 33 96Plan je route op Google Maps

Bekijk onze locatie op Google Street View